Προκήρυξη θέσεων ειδ. ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία (4/2018)

April 20, 2018 in Νέα του ΓΝΤ, Προσλήψεις

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία

March 29, 2018 in Νέα του ΓΝΤ, Προσλήψεις

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία

 

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

August 4, 2017 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

August 2, 2017 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 

Αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες φύλαξης

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣE ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η΄ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η΄ ΣΙΤΙΣΗΣ Η΄ ΦΥΛΑΞΗΣ

Ζήτηση ειδικοτήτων

October 17, 2016 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ενδιαφέρεται για εργοθεραπευτές, θερμαστές, θερμοϋδραυλικούς και ηλεκτρολόγους για όσους ενδιαφέρονται για μετάταξη.

Προκήρυξη μιας θέσης ιατρού για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

July 28, 2016 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

Προκήρυξη για μία (1) θέση επί θητεία ιατρού του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Νεφρολογίας στον βαθμό του Επιμελητή Β’ για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Συνημμένα αρχεία:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (2)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

June 13, 2016 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα – ΤΕΛΙΚΟ2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

June 7, 2016 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΨΥΧΑΡΓΩΣ
 

Προσοχή, υπάρχει ορθή επανάληψη!

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ του ΓΝΤ

May 30, 2016 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας  ανακοινώνουμε ότι  σχετικά με την  αριθμ.πρωτ. 11656/27-5-2016 προκήρυξη  του Γ.Ν.Τρικάλων  η οποία αφορά στις παρακάτω θέσεις :

  1. Μια (1) θέση Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής
  2.  Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ουρολογίας
  3.  Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
  4.  Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας
  5.  Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Οφθαλμολογίας

H ημερομηνία  λήξης  της προθεσμίας  υποβολής  των  δικαιολογητικών λήγει  την Τρίτη 21-6-2016.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις-δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία στην διεύθυνση « Γενικό  Νοσοκομείο Τρικάλων- Καρδίτσης 56, ΤΚ 42131, Τρίκαλα» με την επισήμανση «Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ».

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (2)

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2431350635