Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής

TOP_logo_b_b

Είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και λειτουργία της μηχανογράφησης, της επεξεργασίας και τήρησης μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, της παροχής και διακίνησης πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 5η Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους άλλους αρμόδιους φορείς και κάθε άλλη συναφή εργασία.

Το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής και το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου.

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24310 30000
EMAIL : gnntrika@otenet.gr