Οργανόγραμμα Ιατρικής Υπηρεσίας

Ακολουθεί το Οργανόγραμμα της Ιατρικής Υπηρεσίας (μη ανεπτυγμένο).

Οδηγηθείτε με το ποντίκι πάνω στις κυκλικές επισημάνσεις για επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία.