Λίστα Χειρουργείου 2024

Επείγοντα χειρουργεία από 01/01/2024 έως 15/01/2024

Επείγοντα χειρουργεία από 16/01/2024 έως 131/01/2024

Επείγοντα χειρουργεία από 01/02/2024 έως 15/02/2024

Επείγοντα χειρουργεία από 16/02/2024 έως 16/02/2024

Επείγοντα χειρουργεία από 01/03/2024 έως 15/03/2024

Επείγοντα χειρουργεία από 16/03/2024 έως 31/03/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 01/01/2024 έως 07/01/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 08/01/2024 έως 14/01/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 15/01/2024 έως 21/01/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 15/01/2024 έως 21/01/2024 (β)

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 22/01/2024 έως 28/01/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 22/01/2024 έως 28/01/2024 (β)

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 29/01/2024 έως 04/02/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 29/01/2024 έως 04/02/2024 (β)

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 05/02/2024 έως 11/02/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 12/02/2024 έως 18/02/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 19/02/2024 έως 25/02/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 26/02/2024 έως 03/03/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 04/03/2024 έως 10/03/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 11/03/2024 έως 17/03/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 18/03/2024 έως 24/03/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 25/03/2024 έως 31/03/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 01/04/2024 έως 07/04/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 08/04/2024 έως 14/04/2024

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 15/04/2024 έως 21/04/2024