Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ – Διοικητής: 

Παρθένης Δημήτριος, Αγγειοχειρουργός

 

Αντιπρόεδρος:

Πεταράκης Δημήτριος, Συνταξιούχος Κτηνίατρος

 

Τακτικά  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Ζτούπης Βασίλειος, Οικονομολόγος

Μυλωνάς Στέφανος, Δ/ντής Παθολογίας

Κόσσυβα Σταυρούλα, Διοικητικός Υπάλληλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Στάλιας Θεοδόσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μπούρα Ευδοξία, Νομικός

Παγδάτογλου Κυριακή, Διευθύντρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας

Μπέκος Χρήστος, Υπάλληλος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας