Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ – Διοικητής: 

Γρηγορίου Κωνσταντίνος

 

Αντιπρόεδρος:

Στάλιας Θεοδόσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

Τακτικά  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Στάλιας Θεοδόσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Καπέλος Γεώργιος, Δημόσιος Υπάλληλος

Περίφανος Σπυρίδων, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικής

Κόσσυβα Σταυρούλα, Διοικητικός Υπάλληλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Ζτούπης Βασίλειος, Οικονομολόγος

Μπούρα Ευδοξία, Νομικός

Λάσχος Βασίλειος, Διευθυντής Καρδιολογίας

Τσιμπίδας Ηλίας, Υπάλληλος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας