Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ – Διοικητής: 

Γρηγορίου Κωνσταντίνος

 

Αντιπρόεδρος:

Παναγιώτου Γεώργιος

 

Τακτικά  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Παναγιώτου Γεώργιος

Γιαννακός Κωνσταντίνος

Περίφανος Σπυρίδων

Κόσσυβα Σταυρούλα

 

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Ιακωβάκη Μαρίνα

Σπυροπούλου Ευαγγελία

Λάσχος Βασίλειος

Τσιμπίδας Ηλίας