Γραφείο προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας

Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2889/2001 και τις σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προερχομένων ασθενών και των συνοδών τους για τους κανόνες λειτουργία του Νοσοκομείου.

Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη και το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2431350130

Email: politis@trikalahospital.gr