Διάθεση αντιικής θεραπείας σε εξωτερικούς ασθενείς

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της αγωγής COVID-19 από την αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια η συνταγογράφηση της αγωγής από τον θεράποντα ιατρό.

Η αντιική αγωγή COVID-19 μπορεί να παραλαμβάνεται από συγγενή ή φίλο/φίλη του ασθενούς, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του/της παραλαμβάνοντος/ουσας, το ΑΜΚΑ του ασθενούς και τον αριθμό της συνταγής.

Για την είσοδο στα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. δεν είναι απαραίτητο να προηγηθεί rapid test, είναι απαραίτητη φυσικά η χρήση προστατευτικής μάσκας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΩΑΡΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ PAXLOVID 5H ΥΠΕ