ΤΕΙ Εξωτερικά Ιατρεία

Πληροφορίες για τα εξωτερικά ιατρεία

Ο προγραμματισμός των ραντεβού γίνεται είτε με επίσκεψη στη Γραμματεία, είτε τηλεφωνικώς είτε ηλεκτρονικά (δείτε πιο κάτω).

Απογευματινά Ιατρεία
Η αμοιβή για την επίσκεψη σε ιατρό, που πραγματοποιείται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, καθορίζεται ως ακολούθως:
Διευθυντής: 40€
Επιμελητής Α΄: 32€
Επιμελητής Β΄: 24€

Για τις διαγνωστικές εξετάσεις (αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, μαστογραφία, τρίπλεξ) χρειάζεται παραπεμπτικό από ιατρό.

Κλείστε ραντεβού!
Καλέστε στο 2431350742 (Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων)
ή
πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κλείσετε ραντεβού ηλεκτρονικά

rant_2022_12_13_a