Οργανόγραμμα Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας

Ακολουθεί το Οργανόγραμμα της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας.

Οδηγηθείτε με το ποντίκι πάνω στις κυκλικές επισημάνσεις για επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία.