Γραφείο κίνησης

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων για την εισαγωγή των αρρώστων, την έκδοση των εξιτηρίων και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής. Τηρεί βιβλίο κενών κάθε φορά κρεβατιών και ενημερώνει τους αρρώστους για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών. Τηρεί βιβλίο ασθενών και παρέχει κάθε πληροφορία γι’ αυτούς. Επίσης τηρεί λεπτομερή στατιστικά στοιχεία της νοσηλευτικής κίνησης.

Χορηγεί πιστοποιητικά στους αρρώστους όταν τα ζητούν, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

Τμήμα Κίνησης Ασθενών
Τηλέφωνο: 24313 50638 – 24313 50730 – 24313 50792

Θέση: Ισόγειο νέας πτέρυγας Παλαιού Κτιρίου

 

 

Λίστα Χειρουργείου 2023

Λίστα Χειρουργείου 2022

Λίστα Χειρουργείου 2021

Λίστα Χειρουργείου 2020

Λίστα Χειρουργείου 2019

Λίστα Χειρουργείου 2017-2018