Λίστα Χειρουργείου 2020

Επείγοντα χειρουργεία από 01/12/2020 έως 31/12/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 01/11/2020 έως 30/11/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 01/10/2020 έως 31/10/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 11/01/2021 έως 17/01/2021

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 04/01/2021 έως 10/01/2021

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 21/12/2020 έως 27/12/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 14/12/2020 έως 20/12/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 07/12/2020 έως 13/12/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 30/11/2020 έως 06/12/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 23/11/2020 έως 29/11/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 16/11/2020 έως 22/11/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 9/11/2020 έως 15/11/2020 (β)

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 9/11/2020 έως 15/11/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 28/9/2020 έως 01/11/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 2/11/2020 έως 08/11/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 26/10/2020 έως 01/11/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 19/10/2020 έως 25/10/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 12/10/2020 έως 18/10/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 05/10/2020 έως 11/10/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 31/08/2020 έως 04/10/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 16/08/2020 έως 31/08/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 01/08/2020 έως 15/08/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 16/07/2020 έως 31/07/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 01/07/2020 έως 15/07/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 16/06/2020 έως 30/06/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 01/06/2020 έως 15/06/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 17/08/2020 έως 23/08/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 10/08/2020 έως 16/08/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 03/08/2020 έως 09/08/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 27/07/2020 έως 02/08/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 20/07/2020 έως 26/07/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 13/07/2020 έως 19/07/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 06/07/2020 έως 12/07/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 29/06/2020 έως 05/07/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 16/05/2020 έως 31/05/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 01/05/2020 έως 15/05/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 16/04/2020 έως 30/04/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 01/04/2020 έως 15/04/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 22/06/2020 έως 28/06/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 15/06/2020 έως 21/06/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 08/06/2020 έως 14/06/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 01/06/2020 έως 07/06/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 11/05/2020 έως 31/05/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 01/03/2020 έως 31/03/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 01/02/2020 έως 29/02/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 16/01/2020 έως 31/01/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 09/03/2020 έως 15/03/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 02/03/2020 έως 08/03/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 24/02/2020 έως 01/03/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 17/02/2020 έως 23/02/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 10/02/2020 έως 16/02/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 03/02/2020 έως 09/02/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 27/01/2020 έως 02/02/2020

Επείγοντα χειρουργεία από 01/01/2020 έως 15/01/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 20/01/2020 έως 26/01/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 13/01/2020 έως 19/01/2020

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 06/01/2020 έως 12/01/2020