Λίστα Χειρουργείου

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 21/01/2018 έως 27/01/2018

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 14/01/2018 έως 20/01/2018

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 08/01/2018 έως 30/04/2018

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 25/12/2017 έως 05/01/2018

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 18/12/2017 έως 31/12/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 11/12/2017 έως 31/12/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 04/12/2017 έως 31/12/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 27/11/2017 έως 31/12/2017

Επείγοντα χειρουργεία από 01/10/2017 έως 31/10/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 20/11/2017 έως 31/12/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 13/11/2017 έως 31/12/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 6/11/2017 έως 31/12/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 30/10/2017 έως 31/12/2017

Επείγοντα χειρουργεία από 01/10/2017 έως 15/10/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 23/10/2017 έως 31/12/2017

Επείγοντα χειρουργεία από 01/09/2017 έως 30/09/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 16/10/2017 έως 31/12/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 8/10/2017 έως 31/12/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 2/10/2017 έως 31/12/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 25/9/2017 έως 29/9/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 18/9/2017 έως 22/9/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 11/9/2017 έως 15/9/2017

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 4/9/2017 έως 8/9/2017