Εργαστηριακός Τομέας

Περιλαμβάνει:

ΤΜΗΜΑΤΑ

  • ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
  • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ − ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
  • ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
  • ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
  • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ