Εργαστηριακός Τομέας

Περιλαμβάνει:

ΤΜΗΜΑΤΑ

  • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
   • Βακτηριακών λοιμώξεων – Καλλιεργειών
   • Μοριακής διάγνωσης (multiplex PCR)
   • Αιματολογικό – Παράγοντες πήξης
   • Βιοχημικό
   • Ανοσολογικό - Ορμονολογικό – Βιοδείκτες
   • Ούρων και Βιολογικών υγρών
   • Αιμοληψιών
   • Γραμματεία
  • ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
  • ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
  • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ