Φαρμακευτικό Τμήμα

Στέγαση

Το Φαρμακευτικό τμήμα στεγάζεται στο ισόγειο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

 

Το Φαρμακείο του Νοσοκομείου έχει ως αρμοδιότητες:

 1. Την προμήθεια, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και στους λοιπούς δικαιούχους φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. Τη διαχείριση φαρμακευτικού υλικού αρμοδιότητας του Νοσοκομειακού Φαρμακείου.
 3. Τον έλεγχο της προς εκτέλεση συνταγογραφίας, προς αποφυγή φαρμακευτικών σφαλμάτων.
 4. Την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων διάθεσης και γενικώς διακίνησης και παρακολούθησης του υλικού αρμοδιότητας φαρμακείου, για την ασφαλή χορήγηση και χρήση του από τους ασθενείς και την καλή φύλαξη και συντήρησή του στα διάφορα νοσηλευτικά και άλλα τμήματα του νοσοκομείου.
 5. Τον έλεγχο των αιτουμένων ποσοτήτων υλικού από τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, με βάση τις ανάγκες λειτουργίας τους.
 6. Την εφαρμογή υπηρεσιών κλινικής φαρμακευτικής με παροχή της αναγκαίας φαρμακευτικής πληροφόρησης.
 7. Τη συμβουλευτική ενημέρωση για τη σωστή χρήση των φαρμάκων και την διαφόρων συσκευών αρμοδιότητας του φαρμακείου, με συμβολή όπου χρειάζεται για την καλύτερη σχεδίαση των διαφόρων σχημάτων ειδικής φαρμακοθεραπείας, με παρακολούθηση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής δράσης των φαρμάκων.
 8. Τη διακίνηση φαρμάκων για την Διεξαγωγή Κλινικών Δοκιμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και
 9. Τη συμβολή στην καθιέρωση σωστής, επωφελέστερης για τον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής.

Το φαρμακείο του νοσοκομείου συμμετέχει στις παρακάτω επιτροπές:

 1. Επιστημονικό συμβούλιο
 2. Επιτροπή φαρμάκων
 3. Επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης
 4. Επιτροπή λοιμώξεων και ΟΕΚΟΧΑ (Ομάδα Επιτήρησης Κατανάλωσης και της Ορθής Χρήσης Αντιβιοτικών)
 5. Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
 6. Επιτροπή διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων
 7. Επιτροπή διαχείρισης κρίσεων νοσοκομείου

Εκπαίδευση φοιτητών/τριών

Στο Φαρμακευτικό τμήμα του Νοσοκομείου μας παρέχεται εκπαίδευση στους φοιτητές των Φαρμακευτικών σχολών προκειμένου να καλύψουν τα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά τρίμηνα για τη λήψη του πτυχίου τους. Οι φοιτητές υποβάλλουν μία Αίτηση στο Νοσοκομείο, Βεβαίωση από τη Σχολή τους και ενημερώνουν το Έντυπο Συνταγών που έχουν θεωρήσει στο Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του τμήματος και με το πέρας της πρακτικής τους άσκησης λαμβάνουν Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης από το Νοσοκομείο.

Εκπαίδευση Βοηθών Φαρμακείου

Στο Φαρμακευτικό τμήμα του Νοσοκομείου μας παρέχεται εκπαίδευση στους Βοηθούς Φαρμακείου προκειμένου να καλύψουν την υποχρεωτική εκπαίδευση για τη λήψη των πτυχίων τους.

Προσωπικό

Διευθύντρια:
Θεοδωροπούλου Μαρία
Τηλ.: 2431350 184
email: gnt.farmakeio@trikalahospital.gr

Δυναμικό του Τμήματος
Α. Κλάδος Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ
Θεοδωροπούλου Μαρία
Σιώτη Κυριακή

.
Β. Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Κουάντα Βασιλική
Παπανδρέου Δημήτριος
Πλήκα Ολυμπία
Πράσινου Ελένη

.
Γ. Διοικητικό Προσωπικό
Ζυγουράκης Πάρις-Παύλος