ΤΕΙ Εξωτερικά Ιατρεία

Πληροφορίες για τα εξωτερικά ιατρεία

Στη Γραμματεία των Απογευματινών Ιατρείων του Νοσοκομείου γίνεται ο προγραμματισμός επισκέψεων (ραντεβού) και η θεώρηση των πιστοποιητικών που εκδίδονται από αυτά.
Ο προγραμματισμός των ραντεβού γίνεται είτε απευθείας, είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο πάνω.
Οι ασθενείς επιλέγουν τον ιατρό που θέλουν και την καθορισθείσα ημέρα και ώρα πραγματοποιείται η επίσκεψη (ραντεβού).

Κοστολόγηση εξετάσεων

Οι ασθενείς πριν από την επίσκεψη καταβάλλουν στο ταμείο της Γραμματείας Απογευματινών Ιατρείων τα παρακάτω ποσά ανάλογα μα τον γιατρό που θα επισκεφθούν:

  • Διευθυντές Τμημάτων – Αν. Καθηγητές 75 €
  • Αν. Διευθυντές, Επιμελητές Α’ 60 €

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται βαρύνουν τους ίδιους (ιδιώτες) ή τα ασφαλιστικά τους ταμεία (ασφαλισμένοι).

Κλείστε ραντεβού!

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων:
2431350742