Λίστα Χειρουργείου 2023

Επείγοντα χειρουργεία από 01/01/2023 έως 31/01/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 01/02/2023 έως 28/02/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 01/03/2023 έως 31/03/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 01/04/2023 έως 30/04/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 01/05/2023 έως 31/05/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 01/07/2023 έως 15/07/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 16/07/2023 έως 31/07/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 01/08/2023 έως 15/08/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 16/08/2023 έως 31/08/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 01/09/2023 έως 15/09/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 16/09/2023 έως 30/09/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 01/10/2023 έως 15/10/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 16/10/2023 έως 31/10/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 01/11/2023 έως 15/11/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 16/11/2023 έως 30/11/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 01/12/2023 έως 15/15/2023

Επείγοντα χειρουργεία από 16/12/2023 έως 31/15/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 02/01/2023 έως 08/01/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 09/01/2023 έως 15/01/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 16/01/2023 έως 22/01/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 23/01/2023 έως 29/01/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 30/01/2023 έως 05/02/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 06/02/2023 έως 12/02/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 13/02/2023 έως 19/02/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 20/02/2023 έως 26/02/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 27/02/2023 έως 05/03/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 06/03/2023 έως 12/03/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 13/03/2023 έως 19/03/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 20/03/2023 έως 26/03/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 27/03/2023 έως 02/04/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 03/04/2023 έως 09/04/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 10/04/2023 έως 16/04/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 17/04/2023 έως 23/04/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 24/04/2023 έως 30/04/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 01/05/2023 έως 07/05/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 07/05/2023 έως 14/05/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 15/05/2023 έως 21/05/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 22/05/2023 έως 28/05/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 29/05/2023 έως 04/06/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 05/06/2023 έως 11/06/2023

 Προγραμματισμένα χειρουργεία από 12/06/2023 έως 18/06/2023

 Προγραμματισμένα χειρουργεία από 19/06/2023 έως 25/06/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 26/06/2023 έως 02/07/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 03/07/2023 έως 09/07/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 10/07/2023 έως 16/07/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 17/07/2023 έως 23/07/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 24/07/2023 έως 30/07/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 31/07/2023 έως 06/08/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 07/08/2023 έως 13/08/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 14/08/2023 έως 20/08/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 21/08/2023 έως 27/08/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 28/08/2023 έως 03/09/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 04/09/2023 έως 10/09/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 11/09/2023 έως 17/09/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 18/09/2023 έως 24/09/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 25/09/2023 έως 01/10/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 02/10/2023 έως 08/10/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 09/10/2023 έως 15/10/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 16/10/2023 έως 22/10/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 23/10/2023 έως 29/10/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 30/10/2023 έως 05/11/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 06/11/2023 έως 12/11/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 13/11/2023 έως 19/11/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 20/11/2023 έως 26/11/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 27/11/2023 έως 03/12/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 04/12/2023 έως 10/12/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 11/12/2023 έως 17/12/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 18/12/2023 έως 24/12/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 25/12/2023 έως 31/12/2023