Λίστα Χειρουργείου 2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 02/01/2023 έως 08/01/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 09/01/2023 έως 15/01/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 16/01/2023 έως 22/01/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 23/01/2023 έως 29/01/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 30/01/2023 έως 05/02/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 06/02/2023 έως 12/02/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 13/02/2023 έως 19/02/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 20/02/2023 έως 26/02/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 27/02/2023 έως 05/03/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 06/03/2023 έως 12/03/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 13/03/2023 έως 19/03/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 20/03/2023 έως 26/03/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 27/03/2023 έως 02/04/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 03/04/2023 έως 09/04/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 10/04/2023 έως 16/04/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 17/04/2023 έως 23/04/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 24/04/2023 έως 30/04/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 01/05/2023 έως 07/05/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 07/05/2023 έως 14/05/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 15/05/2023 έως 21/05/2023

Προγραμματισμένα χειρουργεία από 22/05/2023 έως 28/05/2023