Δ.ΙΕΚ « Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»

Δ.ΙΕΚ « Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»

Στο Γ.Ν.Τρικάλων από τις 15-9-2015 ( ΦΕΚ 1038/03-06-2015) λειτουργεί το

Δημόσιο Ι.Ε.Κ «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΙΕΚ, έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Τομείς απασχόλησης

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο/η καταρτιζόμενος/η, έχει αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τον /την καθιστούν ικανό / ή να εργασθεί σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης, όπως:

 • Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία
 • Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές
 • Κοινοτικά Κέντρα
 • Γηροκομεία
 • Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
 • Κέντρα Υγείας
 • Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ ,πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.ά.)
 • Ψυχιατρικές δομές

Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας ««Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης , συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα ««Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως :

 • Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ),
 • Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ),
 • Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ),
 • Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών,
 • Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ),
 • Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ),
 • Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Η φοίτηση στο ΔΙΕΚ είναι δωρεάν.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ  
ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΠΑΛ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΥΓΕΙΑΣ  
ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ  
ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ  
ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  
ΤΕΛ  
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  

 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ   Γ εξάμηνο  ΤΟΥ ΔΙΕΚ

Στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΕ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:

 

ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ  
ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΠΑΛ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΥΓΕΙΑΣ  
ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ  
ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ  
ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  
ΤΕΛ  
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Επίσης στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη)

 • απόφοιτοι ΙΕΚ-κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και
 • σπουδαστές οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει τα Α΄ και Β΄ εξάμηνα κατάρτισης

των εξής ειδικοτήτων:

                                            ΙΕΚ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 

Για τον πλήρη  Οδηγό Σπουδών του Δ.Ι.Ε.Κ πιέστε εδώ: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΚ\ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή  στο Δ.Ι.Ε.Κ  είναι τα ακόλουθα:

 1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση του υποψηφίου , καθώς και η σειρά προτίμησης των αντίστοιχων Δ.Ι.Ε.Κ του υπουργείου Υγείας στα οποία κατέθεσε δικαιολογητικά εγγραφής ο εκάστοτε υποψήφιος( υποχρεωτικό)
 2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών απολυτήριο ή πτυχίο( πρωτότυπος και φωτοτυπία).
 3. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου ,θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών ,που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης, είτε  οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία(υποχρεωτικό)
 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία) ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΔΙΕΚ.Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότηταςή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου (υποχρεωτικό)
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( υποχρεωτικό)
 6. ΑΜΚΑ ( υποχρεωτικό)
 7. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα, που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος ή βεβαίωση ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. Η απόδειξη προυπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία. (υποχρεωτικό)
 9. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών , αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3 , απαιτείται  η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους  χωρών εκτός Ε.Ε .Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ ,αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλουσπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία. ( υποχρεωτικό)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: “ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ”

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ‘’ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ –ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ’’

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:

1. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος Β΄Κατηγορίας.
(πρωτότυπο και φωτοτυπία-υποχρεωτικό)
2. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση του υποψηφίου , καθώς και η σειρά προτίμησης των αντίστοιχων Δ.Ι.Ε.Κ του υπουργείου Υγείας στα οποία κατέθεσε δικαιολογητικά εγγραφής ο εκάστοτε υποψήφιος( υποχρεωτικό)
3. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών απολυτήριο ή πτυχίο( πρωτότυπος και φωτοτυπία).
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου ,θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών ,που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία(υποχρεωτικό)
4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία) ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΔΙΕΚ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου (υποχρεωτικό)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( υποχρεωτικό)
6. ΑΜΚΑ ( υποχρεωτικό)
7. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα, που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος ή βεβαίωση ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. Η απόδειξη προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία. (υποχρεωτικό)
9. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών , αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3 , απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε .Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ ,αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία. ( υποχρεωτικό)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ”

 

Τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων προβλέπονται στο αρ 12 παρ 5 της αρ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ καθορίζεται  από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται  από το Διοικητικό Συμβούλιο το Γ.Ν.Τρικάλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Στοιχεία επικοινωνίας  Δ.Ι.Ε.Κ   Γ.Ν.Τρικάλων

Διεύθυνση: Καρδίτσης 56- Τρίκαλα                                                       

Τηλ: 2431350637                                                                              

Email: diekgnt@gmail.com                                                                      

Διευθυντής: Κατσουγιάννης Βασίλειος