Κτιριακή Υποδομή

Ακολουθεί η Κτιριακή Υποδομή του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.

Οδηγηθείτε με το ποντίκι πάνω στις κυκλικές επισημάνσεις για επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία.