Εργαστήριο τυπολογίας ασφαλούς λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής

November 24, 2022 in Νέα του ΓΝΤ

afisa_01

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

 

 

Το φροντιστήριο είναι δωρεάν, ο αριθμός θέσεων περιορισμένος και η εγγραφή είναι στο σύνδεσμο παρακάτω

 https://forms.gle/UfPJCEh7stMP9oTcA