Στατιστικά Χειρουργικής 2016

Τα στατιστικά στοιχεία, η νοσηρότητα και θνητότητα για το 2016 παρατίθενται παρακάτω:

 

Επεμβάσεις Χειρουργικής Κλινικής 2016 (με αναισθησία)
Είδος επέμβασης Σύνολο
Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 154
Ανοιχτή χολοκυστεκτομή 60
Μετατροπή λαπαροσκοπικής σε ανοιχτή 4
Διερεύνηση χοληδόχου πόρου 2
Αιμόσταση ήπατος 4
Σπληνεκτομή 2
Βουβωνοκήλη / μηροκήλη 212
Ομφαλοκήλη / επιγαστρική κήλη 38
Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη 25
Μαστεκτομή 19
Μαστεκτομή + λεμφαδενικός καθαρισμός 17
Βιοψία μαστού 76
Γαστρεκτομή 2
Ερευνητική λαπαροτομία / λαπαροσκόπηση 4
Εντερεκτομή 6
Κολεκτομή 16
Σκωληκοειδεκτομή 59
Διάνοιξη περιεδρικού απόστηματος 12
Αιμορροϊδεκτομή 7
Διερεύνηση τραύματος τραχήλου 2
Ολική θυρεοειδεκτομή 38
Παραθυρεοειδεκτομή 6
Ακρωτηριασμός κάτω άκρου 4
Τελικό σύνολο: 877

 

Θνητότητα χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 30 μέρες μετεγχειρητικά: 4 θάνατοι σε επείγουσες επεμβάσεις

  1. ασθενής 85 ετών, ρήξη εκκολπώματος σιγμοειδούς. Πνευμονία από εισρόφηση
  2. ασθενής 77 ετών ισχαιμία τελικού ειλεού. Ρήξη αναστόμωσης
  3. ασθενής 83 ετών ρήξη λεπτού εντέρου. Οργανική ανεπάρκεια
  4. ασθενής 85 ετών. Αποφρακτικός ειλεός. Εισρόφηση – πνευμονία

 Νοσηρότητα:

  1. Χολόρροια σε 6 ασθενείς με βαριά χολοκυστίτιδα. Σίγαση χωρίς καμία παρέμβαση
  2.  Μια διάσπαση σε ασθενή με υποχόνδριο τομή και μετεγχειρτητική πνευμονία
  3. 4 διαπυήσεις τραυμάτων σε επείγουσες ερευνητικές ρυπαρές λαπαροτομίες
  4. 2 διαπυήσεις ανάμεσα στις οξείες σκωληκοειδίτιδες
  5. 1 μετεγχειρητική αιμορραγία μετά από πλαστική βουβωνοκήλης
  6. 4 επανεπεμβάσεις: 1 για αιμορραγία μετά από πλαστική βουβωνοκήλης, 1 για ενδοκοιλιακη σήψη μετά από διάσπαση ειλεοκολικής αναστόμωσης, 1 για ρήξη εντέρου μετά από χειρουργική ανάταξη βουβωνοκήλης, και 1 ερευνητική λαπαροσκόπηση για χολόρροια μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Κίνηση ασθενών (απόλυτοι αριθμοί)

Εισαγωγές στην κλινική:  2,217 από τις οποίες οι 878 τακτικές

Ασθενείς που εξετάστηκαν στο ΤΕΠ (επείγοντα):            12,374

Ασθενείς που εξετάστηκαν στα Τακτικά Ιατρεία:               6,078

Ασθενείς που εξετάστηκαν στο Ιατρείο Μαστού:              1,934