Καρδιολογική

ΣΤΕΓΑΣΗ

Η Καρδιολογική κλινική είναι ανεπτυγμένη σε δύο χώρους : Η κλινική στον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου και η στεφανιαία μονάδα στον πρώτο όροφο. Η κλινική είναι αναπτυγμένη σε 10 θαλάμους (7 δίκλινοι και 3 τετράκλινοι), ενώ η στεφανιαία μονάδα είναι δυναμικότητας 5 κλινών.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η Καρδιολογική κλινική έχει σαν σκοπό την αντιμετώπιση των καρδιολογικών προβλημάτων (οξέων και χρόνιων) όχι μόνο των κατοίκων του νομού αλλά και όμορων νομών και επιπλέον των ασθενών που επισκέπτονται τον νομό μας, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό και έχει σαν στόχο την απαλλαγή των ασθενών και των συγγενών τους από την ταλαιπωρία και τα έξοδα διακομιδών αντιμετωπίζοντας την πλειονότητα των περιπτώσεων. Μέχρι σήμερα αυτό έχει καταστεί εφικτό σε ποσοστό περίπου 95% (λόγω της αναβαθμισμένης υλικοτεχνικής υποδομής όπως στεφανιαία μονάδα, συσκευές υποστήριξης της αναπνοής, σύγχρονοι υπέρηχοι, αιμοδυναμικό εργαστήριο και του εκπαιδευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Το υπόλοιπο πιστεύουμε ότι θα το υλοποιήσουμε με την αναγνώρισή μας ως βηματοδοτικό κέντρο.

ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ/ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στην Καρδιολογική κλινική όπως αναφέρθηκε αντιμετωπίζονται και θεραπεύονται όλα σχεδόν τα καρδιολογικά περιστατικά, με εξαίρεση την τοποθέτηση μόνιμων βηματοδοτών (αναμένεται σύντομα η λύση του).

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

220

145 75 1

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

47

36 11

0

 

ΟΕΜ

ΔΙΑΣΩΛΗ-ΝΟΜΕΝΟΙ ΟΣΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΕΝΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

10

11 11 14 1 2

5

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τόσο οι θάλαμοι της κλινικής όσο και η στεφανιαία μονάδα διαθέτουν άριστο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, τουαλέτες με μπάνιο στους θαλάμους και κεντρικό κλιματισμό.


ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πλήρες εργαστήριο υπερήχων (διαθωρακικό -διοισοφάγειο).

Πλήρως εξοπλισμένη στεφανιαία μονάδα με monitor παρακολούθησης όλων των αιμοδυναμικών παραμέτρων, κεντρικό monitor, συσκευές μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής.

Αιμοδυναμικό εργαστήριο το οποίο πέραν των άλλων καλύπτει επι 24ωρου την διενέργεια πρωτογενών αγγειοπλαστικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εκπαιδεύει ειδικευόμενους στην Καρδιολογία για 18 μήνες (βρισκόμαστε στη φάση επέκτασή της για άλλους 5 μήνες για να συμπεριλάβει και τον χρόνο εκπαίδευσής τους στο αιμοδυναμικό). Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει πρωινό miting όπου αναλύονται όλα τα περιστατικά, διδακτική επίσκεψη στους θαλάμους από τον Διευθυντή ή από επιμελητή.

Εκπαίδευση ειδικών καρδιολόγων στην επεμβατική καρδιολογία.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κάθε δεύτερη Πέμπτη βιβλιογραφική ενημέρωση από ειδικευόμενο.

Κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα διάλεξη σε επιλεγμένο θέμα από επιμελητή.

Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις, ομιλίες, προεδρία.

Δημοσιεύσεις εργασιών σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Δρ. Δ. Ν. Πλατογιάννης

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2431350371 (Δ/ντης)

24313503 72 (ειδικευόμενοι)

2431350366-68 (αδελφές)