Αναισθησιολογικό-Στελέχωση

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Ο αριθμός των θέσεων του ιατρικού προσωπικού που προβλέπονται σύμφωνα με τον νόμο είναι εννέα (9) θέσεις Ειδικευμένων Αναισθησιολόγων και τέσσερις (4) θέσεις Ειδικευομένων Αναισθησιολόγων.

Ιατρικό Προσωπικό

Υπεύθυνη Διευθύντρια

Δρ  Ντούβλη –Ταμήλου Στέλλα

Διευθύντριες

Μάστορα – Γκανά  Ευαγγελία

Πολύζου  -Ευθυμίου Ελένη

 

Επιμελητές A’

Κεσόγλου  Κων/νος

 

Επιμελητές Β’

Καμπαγιάννης  Νίκος

Μιχαηλίδης  Ηρακλής

Νοσηλευτικό  προσωπικό

Προϊσταμένη

Σιδέρη Ντανούτα

Υπεύθυνη

Kόκκινου Γεωργία

Λιαγκούμη  Μαρία

Κέφος    Ιωάννης

Θεολογοπούλου  Ελένη

Ζάννη Γιαννούλα

Νταράλα  Κωνσταντίνα

Τρίγκα Βασιλική

Γάτσια Αικατερίνη

Πλιάτσικα Γεωργία

Κλουγιουβάνη Στέλλα

Σκρέκας Ευάγγελος