ΩΡΛ

Η ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ του Νοσοκομείου βρίσκεται στον Δ όροφο του νέου κτηρίου ενώ αποτελεί αυτόνομη νοσηλευτική μονάδα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα εξωτερικά Ιατρεία εξετάζονται ετησίως περίπου 5000 τακτικά και έκτακτα περιστατικά. Πλην των εξωτερικών ιατρείων υπάρχουν ειδικά τμήματα:

 

 

 

 

 

 

 

Α. Ακουολογικό εργαστήριο

 

 

 

 

 

 

Β. Εργαστήριο έλεγχου ισορροπίας και BERA

Γ. Τμήμα ελέγχου ΩΡΛ αλλεργίας (prick tests)

Νοσηλεύονται ετησίως 800 ασθενείς εκ των οποίων οι 300 περίπου χειρουργούνται, με ηλικιακό φάσμα από τεσσάρων ετών και άνω. Η χειρουργικά γκάμα της κλινικής περιλαμβάνει:

Α. Ρινοχειρουργικές επεμβάσεις (πλαστική αποκατάσταση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος, RF ρινικών κογχών, πολυπoειδεκτομή-FESS).

B. Χειρουργική τραχηλου (μορφώματα επιγλωττίδας- φωνητικών χορδών, αμυγδαλεκτομές, αδενοτομές, διατομές βραχέως χαληνού, υπερωιοπλαστικές).

Γ. Μικροεπεμβάσεις: αφαίρεση-πλαστικές αποκαταστάσεις επιθηλιωμάτων προσώπου.

Δ. Ωτοχειρουργικές επεμβάσεις (τυμπανοπλαστικές τύπου Ι, τοποθετήσεις σωληνίσκων αερισμού, μικροεπεμβάσεις).

Η κλινική πληρεί τις προϋποθέσεις ειδίκευσης δύο ιατρών για δύο έτη στην Ωτορινολαρυγγολογία.

Το έμψυχο ιατρικό δυναμικό της κλινικής απαρτίζεται από τρείς ειδικούς ιατρούς και δύο ειδικευομένους ενώ το νοσηλευτικό τμήμα αποτελείται από πέντε νοσηλευτές.