Μονάδα Εντατικής Θεραπείας


ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

fotografia1_meth

Η ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2006. Στελεχώνεται από πλευράς ιατρικού προσωπικού από 4 εξειδικευμένους ιατρούς Εντατικολόγους: μία Συντονίστρια Διευθύντρια, μία Διευθύντρια, μία Επιμελήτρια Α’, μία Επιμελήτρια Β’ καθώς και από 2 επικουρικούς συμβασιούχους ιατρούς.

Από πλευράς νοσηλευτικού προσωπικού στελεχώνεται από μία Προϊσταμένη, μία Υπεύθυνη, και 23 Νοσηλευτές ΔΕ και ΤΕ ανάλογα με τις εποχές. Η ΜΕΘ είναι άρτια εξοπλισμένη για τη λειτουργία 12 κλινών, λειτουργεί όμως 7 κλίνες λόγω έλλειψης Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο ευελπιστούμε σύντομα να προσληφθεί για την πλήρη ανάπτυξή της. Υπάρχουν 3 κενές οργανικές θέσεις ιατρών Εντατικολόγων, των οποίων ο διορισμός εκκρεμεί στο Υπουργείο Υγείας.

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 Aποστολή της  ΜΕΘ είναι η νοσηλεία, διάγνωση και αντιμετώπιση των διασωληνωμένων βαρέως πασχόντων ασθενών. Καθημερινά διενεργείται όλο το εύρος των επεμβατικών πράξεων που είναι απαραίτητες σε μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (καθετηριασμοί κεντρικών φλεβών, βρογχοσκοπήσεις, διαδερμικές τραχειοστομίες κλπ.)

Στη ΜΕΘ νοσηλεύονται κατ΄έτος περίπου 180 ασθενείς. Η μέση θνησιμότητα  είναι περίπου 20% ανάλογη με τη βαρύτητα των ασθενών, όπως αυτή αποτυπώνεται από το APACHE II (σύστημα μέτρησης της βαρύτητας των νοσηλευομένων ασθενών της ΜΕΘ) και είναι απόλυτα συμβατή με τα διεθνή δεδομένα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

fotografia0196

 Στη ΜΕΘ εκπαιδεύονται στα πλαίσια της κυκλικής τους εκπαίδευσης οι ειδικευόμενοι ιατροί της Γενικής Ιατρικής, οι οποίοι εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές μηχανικού αερισμού, με καθετηριασμούς κεντρικών φλεβών, διαχείριση αεραγωγού ενώ παρακολουθούν και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τμήματος.

Οι γιατροί του τμήματος συμμετέχουν στο ενδοτμηματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων του Νοσοκομείου.

Επίσης συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων στο νοσοκομείο Τρικάλων.

Εκκρεμεί αίτηση της ΜΕΘ από το 2011 στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) για έγκριση θέσεων ιατρών προς εξειδίκευση στην Εντατικολογία.

Η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού είναι αρμοδιότητα της Προϊσταμένης του τμήματος και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου με τη συνδρομή του ιατρικού προσωπικού.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το Ιατρικό προσωπικό της ΜΕΘ συμμετέχει σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια με πρωτότυπες εργασίες οι οποίες δημοσιεύονται στα αντίστοιχα πρακτικά των Συνεδρίων .

 Επίσης έχει συμμετάσχει σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες τα αποτελέσματα των οποίων ήδη δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά καθώς επίσης συμμετέχει και σε ερευνητικά πρωτόκολλα υπό την αιγίδα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.

Οι ιατροί Εντατικολόγοι της ΜΕΘ είναι μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΘ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τηλέφωνα επικοινωνίας
Dr. Θ. Παραφόρου, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια 2431350248
Κ. Παγδάτογλου, Πνευμονολόγος- Εντατικολόγος Διευθύντρια 2431350249
Α. Ευθυμιάδη, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος  Επιμελήτρια Α’ 2431350249
Τ. Κουκουμπάνη, Πνευμονολόγος- ΕντατικολόγοςΕπιμελήτρια Β’ 2431350249
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Προϊσταμένη: Β. Κουλουμουνδρή 2431350247
Υπεύθυνη: Α. Λέτσιου 2431350246

 

Συντον. Δ/ΝΤΡΙΑ: Dr. Θ. ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ

Τηλέφωνα επικ. 24313-50249

Fax:24313-50248

E-mail: gnt.icu@gmail.com