Σύνθεση Επιστημονικού Συμβουλίου Γ.Ν.Τ.

Η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας του Επιστημονικού Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις τις παρ.11 του άρθρου 5 του Ν. 28889/2001.  Η διάρκεια της θητείας του επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότηση του γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, όπως ισχύει ως σήμερα.

Πρόεδρος:

Παραφόρου  Θεονίκη

 

Γραμματέας:

Τσαρουχά Αικατερίνη

 

Μέλη:

Ντούβλη Στυλιανή

Σούκουλη Παρασκευή

Νακοπούλου Θεοφανώ

Ζορμπάς Άγγελος

Κουκόσιας Νικόλαος

Γιοντζής Απόστολος