Παθολογικός Τομέας

Περιλαμβάνει:

ΤΜΗΜΑΤΑ

  • ΔΥΟ (2) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΝΟΣΩΝ
  • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
  • ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ

  • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
  • ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
  • ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
  • ΠΡΟΩΡΩΝ