Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ του ΓΝΤ

May 30, 2016 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας  ανακοινώνουμε ότι  σχετικά με την  αριθμ.πρωτ. 11656/27-5-2016 προκήρυξη  του Γ.Ν.Τρικάλων  η οποία αφορά στις παρακάτω θέσεις :

  1. Μια (1) θέση Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής
  2.  Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ουρολογίας
  3.  Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
  4.  Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας
  5.  Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Οφθαλμολογίας

H ημερομηνία  λήξης  της προθεσμίας  υποβολής  των  δικαιολογητικών λήγει  την Τρίτη 21-6-2016.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις-δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία στην διεύθυνση « Γενικό  Νοσοκομείο Τρικάλων- Καρδίτσης 56, ΤΚ 42131, Τρίκαλα» με την επισήμανση «Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ».

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (2)

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2431350635