Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

June 13, 2016 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα – ΤΕΛΙΚΟ2