Ενημέρωση των αποφοίτων ΕΠ.Α.Σ Α και Ε.Π.Α.Λ του Ν Τρικάλων

April 20, 2016 in Νέα του ΓΝΤ

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Φ12/29247/Δ4/2016 στο ΦΕΚ Β 513 που αναφέρει τα εξής: <<Xoρήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προυφισταμένων (Τ.Ε.Ε. Α Κύκλου ή Β Κύκλου) αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ.3 του Ν.2009/1992 και β) του άρθρου 4, παρ.9 του Ν.3879/2010>>.

Οι διατάξεις που αφορούν τους κατόχους τίτλων Βοηθών Νοσηλευτών αναφέρονται στις παραγράφους 8, 16 και 17 της άνωθεν απόφασης.

Για περαιτέρω πληροφόρηση, αν χρειαστεί, πληροφορίες στη διεύθυνση του Δ.Ι.Ε.Κ του Νοσοκομείου Τρικάλων (κα Κουνή) και στο τηλέφωνο 2431350637.